TRANG CHỦ    |   GIỚI THIỆU  |   DỰ ÁN  |   TIN TỨC  |   VẬT TƯ  |   ĐỐI TÁC  |   SHOWROOM - XƯỞNG  |   HÌNH ẢNH  |   LIÊN HỆ  terrazzo   thi công đá mài  

terrazzo

   MẪU SẢN PHẨM MỚI
  THI CÔNG ĐÁ MÀI TERRAZZO
   CÁC DỰ ÁN
   VẬT TƯ NGÀNH ĐÁ


thi công đá mài terrazzo
đá terrazzo

QUYẾT ĐỊNH 337-QĐ-BKH

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 337/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23 tháng 01 năm 2007 của thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.
Điều 2. Giao Tổng cục thống kê phối hợp vói các đơn vị có liên quan:
- Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
- Theo dõi tình hình thực hiện, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam khi cần thiết.
Điều 3. Các Ông Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNGVõ Hồng Phúc

Download để xem đầy đủ

Nghị định 51/2010/NĐ-CP

TCXDVN 303:2004

Luật số: 53/2010/QH12

Thông tư 94/2010

Thông tư 05/2010

 

 
 
   TIN TỨC MỚI
 
Ăn mày Hiện Đại.
Nghị định 51/2010/NĐ-CP
TCXDVN 303:2004
Quyết Đinh 337_QĐ_BKH
Luật số: 53/2010/QH12
Thông tư 94/2010
Thông tư 05/2010
 
   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 

Hỗ trợ kinh doanh

Tư vấn kỹ thuật

Kinh doanh

Kỹ thuật

   ĐỐI TÁC
máy hút bụi, máy chà sàn, máy phun áp lực, ắc quy
 
   THỜI TIẾT
 
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
thi cong da mai Số người truy cập: 79.708
   Trang chủ    |   Giới thiệu   |   Dự án   |   Tin tức   |   Vật tư   |   Đối tác   |   Văn bản pháp luật   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ  

Công ty TNHH MTV TM XD Tài Nguyên
Địa chỉ: 131/I3 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp
Văn phòng đại diện: H33 Đường số 8, Phường 17, Gò vấp
Điện thoại: 0903.085.257 - 08.3989.1604 – Fax: 08.3989.1604
Email: tainguyen.coltd@yahoo.com.vn

Liên kết được tài trợ: Terrazzo | Thi công đá mài | Thi cong da mai - Design by: Meta